Målbare resultater gennem viden, bæredygtige løsninger og holdbare forandringer.

Produktion – industriel og forbrugermarked

Energibranchen
Område: StrukturSystem

August 2013 til april 2014

Resultat:

Projektmodel og værktøjer der kan benyttes i et internationalt træningsprogram og sikre fælles projektsprog og metoder.

Opgaven er løst under fortroligheds aftale.

Udfordring:

Kunden er en verdensomspændende industrivirksomhed med omkring 5.000 ansatte. Virksomheden har hovedkontor i Danmark og produktion i flere lande verden over.

Virksomheden har en veldokumenteret og implementeret projektkultur med specifikke projektmodeller indenfor bl.a. Produktudvikling, Indkøb, IT udvikling m.v.

Projekter, der ikke falder ind under disse kategorier blev tidligere gennemført efter decentrale metoder med diverse kommunikationsproblemer til følge.

Leverancer:

En generisk projektmodel, der i sin opbygning skulle tage udgangspunkt i de eksisterende modeller, som i øvrigt var designet efter principperne i PMI’s Project Management Body of Knowledge (PMI = Project Management Institute). Projektmodellen skulle bruges som grundlag for træning af projektledere i datterselskaber over hele verden.

Arbejdsmetode:

Via sparring med ledelsen omkring projektværktøjer og modeller udarbejdede Leif Knudsen selve modellen samt de tilhørende projektværktøjer på detailniveau. Det var vigtigt, at der var genkendelighed i f. t. de specifikke projektmodeller, men også at den generelle model ikke blev for detaljeret og specifik, idet modellen netop skulle kunne benyttes i alle mulige projekter over hele verden på tværs af afdelinger og fagområder. Det kunne være projekter indenfor HR, ledelsesudvikling, medarbejderuddannelse, events, kampagner, logistik, flytninger mm.

Efter modellen er færdigudviklet er der i samarbejde med et internationalt konsulentfirma gennemført et train the trainer forløb over hele verden.

OM CMC Danmark

CMC Consulting Group Denmark, er en dansk afdeling af: International Council of Management Consulting Insitutes.

Vi trækker på et korps af mere end 80 konsulenter fra 30 konsulentvirksomheder.

Til den konkrete opgave leverer vi den mest kvalificerede konsulent, og ved større opgaver det bedst kvalificerede team.

Kontaktinformation:

CMC Consulting Group ApS

Egevej 14, 3400 Hillerød.

Tlf.: +45 2325 0509

E-mail: info@cmc-cg.dk

CVR 35 21 18 02