Målbare resultater gennem viden, bæredygtige løsninger og holdbare forandringer.

Energi branchen: Simulering af organisation ved stor projektportefølje

Område: Struktur, Processer, Mennesker

Fra: Juni 2016 - Til: August 2016


Udfordring:

At efterprøve en stor organisations kapabilitet til eksekvering af en stor kompleks projektportefølje. Hærens Taktiske Træner i Oksbøl blev anvendt som scenen hvor ca. 100 personer simulerede dagligdag for en større projektportefølje. Forberedelsen var ca. 2 måneder og gennemførelsen 24 timer.

Følgende emner blev efterprøvet:

  • At udvikle organisationen og de ledelsesmæssige kompetencer
  • At implementere, træne og håndhæve forretningsprocesser på tværs af alle funktioner
  • At optimere de horisontale og tværfunktionelle processer
  • At opbygge high performance grupper
  • At afklare roller og ansvarsområder
  • At klarlægge og afhjælpe organisatoriske svagheder samt kritiske processer og arbejdsgange
  • At se hvilken effekt manglende informationer eller samarbejde har på en organisationsydeevne

Leverancer:

Der blev udarbejdet en ”simuleringsmaskine” som involverede alle virksomhedens normale beslutningsorganer, governance struktur, roller, processer, egne projekter etc.

CMC CG lavede forarbejdet og faciliterede gennemførelsen som primært blev båret af kundens personer.

Der var udarbejdet hændelser, som kendetegner hvad der sker i løbet af et år, som så skete på 24 timer.

Samtidigt blev der lagt nye lag på kompetencen gennem adskillige seminarer undervejs.

Arbejdsmetode:

Der blev arbejdet i mange teams parallelt (12+5 støtte teams).

Der blev etableret et stort fysisk set-up, som anvender Hærens Taktiske Træners muligheder. Billede fra det fysiske set-up er vist.

OM CMC Danmark

CMC Consulting Group Denmark, er en dansk afdeling af: International Council of Management Consulting Insitutes.

Vi trækker på et korps af mere end 80 konsulenter fra 30 konsulentvirksomheder.

Til den konkrete opgave leverer vi den mest kvalificerede konsulent, og ved større opgaver det bedst kvalificerede team.

Kontaktinformation:

CMC Consulting Group ApS

Egevej 14, 3400 Hillerød.

Tlf.: +45 2325 0509

E-mail: info@cmc-cg.dk

CVR 35 21 18 02