Målbare resultater gennem viden, bæredygtige løsninger og holdbare forandringer.

Revitalisering af Lean

Kommune
Område: Struktur Processer Mennesker

Juni 2011 til juni 2013

Resultat:

Ledergruppen tog ejerskab til Lean, der blev uddannet et hold interne Lean-agenter og medarbejderne fik i takt med forbedringerne en forståelse for, hvordan Lean kan gavne deres hverdag.

Udfordring:

Organisationen havde gennem4-5 år arbejdet med at implementere Lean uden de ønskede resultater. Der var indført tavler og tavlemøder i alle afdelinger, men ledergruppen følte ikke tilstrækkeligt ejerskab og medarbejderne havde svært ved at se idéen i Lean. Der var gennemført en del forbedringer af processer og arbejdsgange, men de var alle drevet af de eksterne konsulenter.

Leverancer:

Det overordnede fokus var på, at få Lean til at fungere i praksis => give de ønskede resultater.

Ledergruppens rolle og ansvar var konstant i fokus, samtidig med at ledergruppen gennem en række seminarer blev udviklet til et team. 16 interne Lean-agenter blev uddannet, og 180 medarbejdere blev trænet i Lean-tankegangen og i at bidrage med idéer til forbedringer. En lang række forbedringsprojekter blev gennemført af Lean-agenter og medarbejdere i fællesskab. Et af projekterne førte til helt ny organisationsstruktur.

Arbejdsmetode:

Gennem projektet var der en vekselvirkning mellem teori og praksis. Lederne fastsatte mål og rammer, de interne Lean-konsulenter blev uddannet, og derefter var de med til at gennemføre analyser, planlægge forbedringer og gennemføre dem i praksis. For at kunne tænke ”ud af boksen” og skabe helt nye idéer blev Disney-metoden anvendt.

OM CMC Danmark

CMC Consulting Group Denmark, er en dansk afdeling af: International Council of Management Consulting Insitutes.

Vi trækker på et korps af mere end 80 konsulenter fra 30 konsulentvirksomheder.

Til den konkrete opgave leverer vi den mest kvalificerede konsulent, og ved større opgaver det bedst kvalificerede team.

Kontaktinformation:

CMC Consulting Group ApS

Egevej 14, 3400 Hillerød.

Tlf.: +45 2325 0509

E-mail: info@cmc-cg.dk

CVR 35 21 18 02