Målbare resultater gennem viden, bæredygtige løsninger og holdbare forandringer.

Projektlederuddannelse

Offentlig styrelse
Område: Struktur Mennesker

2008 til 2015 og videre

Resultat:

I alt 10 uddannelsesforløb gennem 7 år med gennemsnitlig tilfredsheds score på 4,8 (5 punkts skala)
Udfordring:

Projekttyperne i den pågældende styrelse spænder fra at være deciderede udviklingsprojekter til at være kampagner som en del af styrelsens myndighedsudøvelse. Variationen går også fra store projekter (og programmer) til enkeltmands opgaver af projektlignende karakter.

Der er et ønske om, at man i alle projekter benytter den samme terminologi og arbejdsform på tværs af den store variation i projekttyperne. Denne variation er også udtrykt ved anvendelsen af forskellige projektmodeller. På den ene side en model, der opfylder kravene i PRINCE 2™ og på den anden side en mindre Kampagnemodel med et klart kontrolformål.

Den fælles udvikling af projektlederne skal sikre et fælles sprog og arbejdsmetode uanset den ovenævnte variation af projekttyper.

Leverancer:

Der er udviklet et skræddersyet uddannelsesforløb, der inddrager de forskellige modeller, som anvendes i styrelsen med det formål at integrere terminologien og metoderne, så arbejdsformen og ledelsesperspektivet harmoneres.

Der er gennemført 10 forløb siden 2008 og gennemsnittet af alle deltagerscores er 4,8 på en 5 punkts skala, hvor 5 er bedst.

Arbejdsmetode:

Et uddannelsesforløb sætter fokus på projektarbejdets værktøjer og på projektledernes rolle som leder i forhold til projektdeltagere, projektejere (styregrupper), sponsorer og øvrige interessenter til projekterne. Der arbejdes med egne projekter enten som gruppecases eller med individuel planlægning af mindre projekter eller projektlignende opgaver.

Undervejs i forløbet arbejder deltagerne med ”hjemmeopgaver”, som er relevante i forhold til den situation, deres eget projekt er i. I denne forbindelse tilbyder projektlederen coaching.

Deltagerne gennemfører alle 3 moduler som et samlet hold, idet modulerne er indbyrdes forbundne gennem hjemme- og forberedelsesopgaver, ligesom der undervejs etableres et kollegialt og projektfagligt netværk mellem deltagerne.

OM CMC Danmark

CMC Consulting Group Denmark, er en dansk afdeling af: International Council of Management Consulting Insitutes.

Vi trækker på et korps af mere end 80 konsulenter fra 30 konsulentvirksomheder.

Til den konkrete opgave leverer vi den mest kvalificerede konsulent, og ved større opgaver det bedst kvalificerede team.

Kontaktinformation:

CMC Consulting Group ApS

Egevej 14, 3400 Hillerød.

Tlf.: +45 2325 0509

E-mail: info@cmc-cg.dk

CVR 35 21 18 02