Målbare resultater gennem viden, bæredygtige løsninger og holdbare forandringer.

It-strategi med handlingsplan for realisering

Område: Strategi og systemer

August 2016 - januar 2017


Udfordring:

Foreningen ønskede ekstern bistand ved udarbejdelse af en ny it-strategi.

It-strategien skulle dække den samlede infrastruktur og de samlede systemer på tværs af organisationen med decentralt systemansvar.

It-strategien skulle være overordnet retningsgivende og samtidig konkret som et praktisk redskab for styring af it-anvendelsen.

Leverancer:

Opgavens leverancer bestod af tre delrapporter samt et oplæg til overordnet struktur og styring for it-anvendelsen:

Delrapport I: Den nuværende situation og forventningerne om fremtiden

Delrapport II: Nærmere beskrivelse af alternativer for hvordan foreningen skal indrette sig med hensyn til styringsprocesser, applikationer, arkitektur og organisation.

Delrapport III: Handlingsplan for initiativer, opgaver og projekter som skal gennemføres for at realisere strategien

Rapport med anbefalinger om governance og management som en forudsætning for succesfuld realisering af strategien.

Arbejdsmetode:

Opgaven blev gennemført i 3 faser med i alt 8 trin som vist i figuren oven for.

Arbejdet gennemførtes i en arbejdsgruppe med deltagelse af medarbejdere på tværs af forretningsområderne og med CMC Consulting Group som sparringspartner, driver, facilitator, hovedbidragsyder og pennefører.

Læs mere

OM CMC Danmark

CMC Consulting Group Denmark, er en dansk afdeling af: International Council of Management Consulting Insitutes.

Vi trækker på et korps af mere end 80 konsulenter fra 30 konsulentvirksomheder.

Til den konkrete opgave leverer vi den mest kvalificerede konsulent, og ved større opgaver det bedst kvalificerede team.

Kontaktinformation:

CMC Consulting Group ApS

Egevej 14, 3400 Hillerød.

Tlf.: +45 2325 0509

E-mail: info@cmc-cg.dk

CVR 35 21 18 02