Målbare resultater gennem viden, bæredygtige løsninger og holdbare forandringer.

Implementering af teamorganisation

Kommune
Område: Strategi Struktur Mennesker

April 2012 til juni 2013

Resultat:

Implementering af teamorganisation, klarhed om opgave- og rollefordeling, bedre udnyttelse af kompetencer og ressourcer, fælles holdning til mission, mål og værdigrundlag.

Udfordring:

For ringe udnyttelse af ressourcer og manglende videndeling. Behov for effektivisering og justering af den eksisterende organisation, så den på en hensigtsmæssig og involverende måde kunne leve op til de krav og forventninger, der stilles til centerets opgaveløsning og virke. Formålet var at skabe og tydeliggøre et fælles grundlag for centerets fremtidige arbejde og samarbejde samt implementere en teamorganisiation, der kunne understøtte dette.

Leverancer:

Processen omfattede såvel organisatoriske som strategiske og samarbejdsmæssige tiltag:
  • Sparring med centerchef og afdelingsledere
  • Tilrettelæggelse af procesforløb
  • Facilitering af interessenthøring og afdækning af styrker/svagheder i organisationen (SWOT)
  • Medarbejder- og lederseminarer
  • Udarbejdelse af procesrapport

Arbejdsmetode:

Der blev arbejdet i forskellige fora – individuelt i form af sparring og som interviews, i grupper med opgaver og  som forberedelse til seminarer, i seminarer for alle og for ledelsen.

OM CMC Danmark

CMC Consulting Group Denmark, er en dansk afdeling af: International Council of Management Consulting Insitutes.

Vi trækker på et korps af mere end 80 konsulenter fra 30 konsulentvirksomheder.

Til den konkrete opgave leverer vi den mest kvalificerede konsulent, og ved større opgaver det bedst kvalificerede team.

Kontaktinformation:

CMC Consulting Group ApS

Egevej 14, 3400 Hillerød.

Tlf.: +45 2325 0509

E-mail: info@cmc-cg.dk

CVR 35 21 18 02