Målbare resultater gennem viden, bæredygtige løsninger og holdbare forandringer.

Implementering af Lean i administration og service

Forsvaret
Område: Struktur Processer Mennesker

Januar 2009 til september 2009

Resultat:

På kort sigt lykkedes det at reducere sagsbehandlingstiderne med 80-90%, på længere sigt blev der skabt forståelse for, hvad der skaber kundeværdi, og der blev tilført viden om procesoptimering.

Udfordring:

Organisationen ønskede at optimere de administrative arbejdsgange, da mængden af nye sager langt oversteg den mængde sager, man var i stand til at færdiggøre.

Før projektet blev igangsat var organisationen præget af tunge arbejdsgange, mange tilbageløb, store sagsbunker og en 0-fejlskultur, som betød, at sager blev kontrolleret unødigt mange gange og forsinket af frygt for at begå fejl.

Leverancer:

Ledergruppen blev trænet i Lean-tankegangen, 9 interne Lean-konsulenter blev uddannet, og der blev gennemført 3 pilotprojekter. Pilotprojekterne omfattede optimering af administrative arbejdsgange, eliminering af spild, indarbejdelse af 5S og tavlemøder. Medarbejderne blev trænet i Lean-tankegangen ved bl.a. brug af Lean-spil.

Arbejdsmetode:

Gennem projektet var der en vekselvirkning mellem teori og praksis. Lederne fastsatte mål og rammer, de interne Lean-konsulenter blev uddannet, og derefter var de med til at gennemføre analyser, planlægge forbedringer og gennemføre dem i praksis. Et gennemgående fokuspunkt var, at forbedringsforslag skulle komme ”fra gulvet” og gennemføres ”på gulvet”.

OM CMC Danmark

CMC Consulting Group Denmark, er en dansk afdeling af: International Council of Management Consulting Insitutes.

Vi trækker på et korps af mere end 80 konsulenter fra 30 konsulentvirksomheder.

Til den konkrete opgave leverer vi den mest kvalificerede konsulent, og ved større opgaver det bedst kvalificerede team.

Kontaktinformation:

CMC Consulting Group ApS

Egevej 14, 3400 Hillerød.

Tlf.: +45 2325 0509

E-mail: info@cmc-cg.dk

CVR 35 21 18 02