Målbare resultater gennem viden, bæredygtige løsninger og holdbare forandringer.

Implementering af Lean

Forsyningsbranchen
Område: Struktur Processer Mennesker

Juni 2013 til august 2014

Resultat:

Opstilling og gennemførelse af udviklingsplaner . Udvikling af ledergruppen. Uddannelse af 18 Lean-agenter. Gennemførelse af forbedringsprojekter. Udvikling af en forbedringskultur.

Udfordring:

Forsyningsselskabet står som andre forsyningsselskaber over for krav om effektivisering og højere forrentning af ejernes kapital.

Forsyningsselskabets bestyrelse har som en del af strategien besluttet at indføre Lean på alle forsyningsområder . Formålet er at bruge Lean til at effektivisere og udvikle hvert af forsyningsområderne.

Leverancer:

Lean blev implementeret samtidig forsyningsområder. Blandt aktiviteterne var opstilling og gennemførelse af udviklingsplaner i hvert selskab. Udvikling af ledergruppen. Indførelse af daglig ledelse i hvert selskab med tavlemøder og fokus på opgaver og forbedringsmuligheder. Uddannelse af 18 Lean-agenter. Gennemførelse af forbedringer i alle 7 selskaber. Kompetenceudvikling og udvikling af en forbedringskultur med fokus på konkurrenceevne og effektivitet.

Gennemførelse af effektiviseringsprojekter og energioptimering.

Arbejdsmetode:

Lean blev implementeret ad fem parallelle spor: forbedringer, driftsledelse, uddannelse, lederudvikling og medarbejderudvikling.

Strategien og selskabernes udviklingsplaner var udgangspunkt for forbedringsaktiviteter.

Ledelsen kunne løbende følge med i projektets resultater på deres ”cockpit”.

OM CMC Danmark

CMC Consulting Group Denmark, er en dansk afdeling af: International Council of Management Consulting Insitutes.

Vi trækker på et korps af mere end 80 konsulenter fra 30 konsulentvirksomheder.

Til den konkrete opgave leverer vi den mest kvalificerede konsulent, og ved større opgaver det bedst kvalificerede team.

Kontaktinformation:

CMC Consulting Group ApS

Egevej 14, 3400 Hillerød.

Tlf.: +45 2325 0509

E-mail: info@cmc-cg.dk

CVR 35 21 18 02