Målbare resultater gennem viden, bæredygtige løsninger og holdbare forandringer.

Implementering af kvalitetsstyring/ISO 9001-certificering

Elektronikbranchen
Område: ProcesserSystemMennesker

September 2013 til februar 2014

Resultat:

Opbygning af kvalitetsstyringssystem, som efterfølgende blev certificeret efter ISO 9001. Uddannelse af ledelse, interne auditorer og medarbejdere i kvalitetsbevidsthed og-teknikker.

Udfordring:

Virksomheden udvikler og producerer måleudstyr. 95% går til eksport. De fleste af virksomhedens kunder forventer, og flere af de største kræver, at producenterne er ISO 9001-certificerede. Derfor valgte man at gå i gang med at opbygge og implementere et kvalitetsstyrings-system, som ville kunne blive ISO 9001-certificeret.

Leverancer:

Opbygning og implementering af et kvalitetsstyringssystem efter ISO 9001-standarden, herunder kvalitetsmålsætning og –politikker, procedurer og et system til håndtering af fejl, afvigelser og kundeklager. Opbygning af en kvalitetsorganisation, herunder fastlæggelse af ledelsens rolle og ansvar i r. t. kvalitet. Uddannelse af interne auditorer. Forberedelse til certificering.

Arbejdsmetode:

Lederseminar med fastlæggelse af overordnede rammer for kvalitetsstyringen. Gennemgang af krav i ISO 9001, hvorefter de procesansvarlige udarbejdede oplæg til procedurer, som blev gennemgået og tilrettet i f.t. kravene i ISO 9001. Uddannelse af interne auditorer, som efterfølgende auditerede systemet forud for certificeringen.

OM CMC Danmark

CMC Consulting Group Denmark, er en dansk afdeling af: International Council of Management Consulting Insitutes.

Vi trækker på et korps af mere end 80 konsulenter fra 30 konsulentvirksomheder.

Til den konkrete opgave leverer vi den mest kvalificerede konsulent, og ved større opgaver det bedst kvalificerede team.

Kontaktinformation:

CMC Consulting Group ApS

Egevej 14, 3400 Hillerød.

Tlf.: +45 2325 0509

E-mail: info@cmc-cg.dk

CVR 35 21 18 02