Målbare resultater gennem viden, bæredygtige løsninger og holdbare forandringer.

Fusion, Strategi og Organisationsudvikling

Tele industrien

Område: Strategi Struktur Mennesker

Juni 2009 til december 2011

Resultat:

Fusion af 4 teleselskaber til et og strategi- og organisationsudvikling af dem efterfølgende.

Implementering af strategi og værdier.

Udfordring:

Islandsk Teleselskab opkøber 4 danske teleselskaber. Udover at fusionere de 4 organisationer sammen til en, skal der udvikles ny strategi, udarbejdes en organisation der kan eksekvere den nye strategi.

Samtidigt skal det nye brand etableres på markedet det økonomiske bagland vakler sammen med resten af Island.

Alle lederne i det nye selskab er dygtige fagledere, men uden stor erfaring i ledelse.

Leverancer:

Skabelse af ny fælles vision og værdier. Udarbejdelse af ny strategi for virksomheden.

Implementering af fælles værdier.

Implementering af ny organisationsstruktur og ny strategi gennem en portefølje af projekter og aktiviteter.

Lederudviklingsprogram for alle mellemledere coaching af lederne. Programmet strakte sig over 1 år og blev afsluttet med at skabe næste års strategier og sikkerhed for implementering.

Arbejdsmetode:

Strategiplan blev udarbejdet med topledelse og Lederudviklingsprogram igangsat med ledergruppen. Lederudviklingsprogrammet arbejdede indefra og ud, for at finde ressourcerne hos de enkelte og forme den optimale organisation for fremtiden. Samtidigt med lederudvikling på taktisk niveau blev strategien eksekveret. Værdier blev implementeret via lederne som havde opgaver i respektive afdelinger.

Lederudviklingsforløbet blev afsluttet med næste års strategi.

OM CMC Danmark

CMC Consulting Group Denmark, er en dansk afdeling af: International Council of Management Consulting Insitutes.

Vi trækker på et korps af mere end 80 konsulenter fra 30 konsulentvirksomheder.

Til den konkrete opgave leverer vi den mest kvalificerede konsulent, og ved større opgaver det bedst kvalificerede team.

Kontaktinformation:

CMC Consulting Group ApS

Egevej 14, 3400 Hillerød.

Tlf.: +45 2325 0509

E-mail: info@cmc-cg.dk

CVR 35 21 18 02