Målbare resultater gennem viden, bæredygtige løsninger og holdbare forandringer.

Fra specialkonsulent til teamleder

Stat – styrelse
Område: Mennesker

August 2012 til december 2014

Resultat:

Struktureret indblik i muligheder og begrænsninger ift. konsulenternes ledelsesfunktion. Klarhed omkring grænse og sammenhæng mellem faglig ledelse og personaleledelse.

Udfordring:

Behov for at udvikle specialkonsulenternes ledelsesmæssige funktion. Specialkonsulenterne var fagligt kompetente, men med meget forskellig ledelsesmæssig baggrund, erfaring og ønske til varetagelsen af ledelsesopgaven. Forløbet skulle sikre et generelt ledelsesmæssigt løft, samtidig med at der blev bevaret mulighed for individuel tilgang til ledelsesopgaven.

Leverancer:
  • Sparring med kontorchefer
  • Tilrettelæggelse af procesforløb
  • Facilitering af fælles lederseminar
  • Individuel coaching

Arbejdsmetode:

Indledende interviews med kontorchefer og konsulenter for behovsafdækning.

Fælles seminardage med forudgående hjemmeopgaver og egne refleksioner.

Opfølgning med konsulentgruppen og kontorchefgruppen, individuel coaching med konsulenter.

OM CMC Danmark

CMC Consulting Group Denmark, er en dansk afdeling af: International Council of Management Consulting Insitutes.

Vi trækker på et korps af mere end 80 konsulenter fra 30 konsulentvirksomheder.

Til den konkrete opgave leverer vi den mest kvalificerede konsulent, og ved større opgaver det bedst kvalificerede team.

Kontaktinformation:

CMC Consulting Group ApS

Egevej 14, 3400 Hillerød.

Tlf.: +45 2325 0509

E-mail: info@cmc-cg.dk

CVR 35 21 18 02